AN NINH-QUỐC PHÒNG
Xã Thanh Giang sẵn sàng khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023
09/11/2022 05:01:00

Nhằm chuẩn bị cho công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023 diễn ra theo đúng kế hoạch, trong thời gian vừa qua, xã nhà đã tổ chức kiện toàn hội đồng nghĩa vụ quân sự xã năm 2023. Đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên đối với nhiệm vụ tuyển quân năm 2023.

Theo kế hoạch tổ chức xét duyệt, sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023 của hội đồng nghĩa vụ quân sự xó, đối tượng xét duyệt là nam công dân từ đủ 18 đến hết 25 tuổi, nam công dân được đào tạo Cao đẳng, Đại học đã tạm hoãn gọi nhập ngũ thì tuyển chọn gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi. Ngoài ra, hội đồng cũng tổ chức xét duyệt, phân loại các đối tượng thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ. Các đối tượng được tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự phải đảm bảo việc xét duyệt về chính trị và văn hóa theo quy định.

Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho ngày khám sơ tuyển đã được các đơn vị chuẩn bị chu đáo, đặc biệt là ban chỉ quy quân sự và trạm y tế đã bám sát vào kế hoạch hoạt động và nhiệm vụ được giao để thực hiện việc khám sơ tuyển đảm bảo chất lượng.

Theo kế hoạch, thời gian khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự của xã nhà được tiến hành vào ngày 10/11/2022.

Xác định công tác tuyển chọn gọi công dân sẵn sàng nhập ngũ là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương, là chỉ tiêu pháp lệnh Nhà nước giao, vì vậy Đảng ủy, UBND xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, chủ động quản lý nguồn thanh niên sẵn sàng nhập ngũ, hoàn thành chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng giao quân. Để đảm bảo quân số cho công tác khám sơ tuyển. HĐNVQS xã yêu cầu những nam thanh niên trong độ tuổi khám tuyển, đã nhận được lệnh gọi khám sơ tuyển của hội đồng nghĩa vụ quân sự xã cần nhận thức rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của người thanh niên với đất nước sẵn sàng tham gia khám sơ tuyển và sẵn sàng nhận nhiệm vụ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự khi trúng tuyển. Các đồng chí cấp ủy ban lãnh đạo các thôn cần động viên đôn đốc. Gia đình các nam thanh niên cần tích cực động viên, thông báo, tìm gọi con em về tham gia khám sơ tuyển thực hiện tốt trách nhiệm và nghĩa vụ công dân. Góp phần cùng với địa phương thực hiện hoàn thành công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2757
Trước & đúng hạn: 2757
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:24/09/2023 03:31:21)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH GIANG - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Vũ Đình Nguyễn -  Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0982.739.649

Email: ubnd.xathanhgiang@gmail.com

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 2
Tất cả: 34,376