THÔNG BÁO
Thông báo về việc đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất
31/10/2022 06:42:20

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất

Thực hiện Công văn số 2691/UBND-TNMT ngày 28 tháng 10 năm 2022 của UBND huyện Thanh Miện về việc thông báo cho các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đăng ký chuyển mục đích sử dụng thửa đất vườn ao không được công nhận là đất ở, thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Để có căn cứ quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2023 cho các hộ gia đình, cá nhân có thửa đất vườn, ao không được công nhận là đất ở đã được được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nay có nhu cầu xin chuyển mục đích sử dụng đất sang làm đất ở, UBND xã thông báo cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký với UBND xã để lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2023 cụ thể như sau:

- Thời gian đăng ký từ ngày 01/11/2022 đến hết ngày 07/11/2022.

- Địa điểm đăng ký tại phòng công chức Địa chính- Môi trường xã.

- Đối tượng đăng ký: các hộ gia đình, cá nhân có thửa đất vườn, ao không được công nhận là đất ở nhưng đã được được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nay có nhu cầu xin chuyển mục đích sử dụng đất sang làm đất ở.

- Hố sơ đăng ký gồm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (phô tô) 01 bản, Căn cước công dân (phô tô) 01 bản.

Đây là một trong những nội dung quan trọng liên quan đến việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất trong năm 2023, đặc biệt đối với các hộ gia đình, cá nhân đã tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng công trình kiên cố trên thửa đất ao, vườn đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai quy định. Nếu hết thời gian trên hộ gia đình cá nhân nào không đăng ký coi như không có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất, năm 2023 phát sinh nhu cầu mà chưa đăng ký sẽ không thực hiện được việc chuyển mục đích sử dụng đất, UBND xã sẽ không chịu trách nhiệm.

Vậy UBND xã Thanh Giang thông báo đến các hộ gia đình, cá nhân có như cầu nắm bắt và thực hiện đăng ký theo đúng thời gian quy định.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1337
Trước & đúng hạn: 1337
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:10/06/2023 22:38:12)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH GIANG - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Vũ Đình Nguyễn -  Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0982.739.649

Email: ubnd.xathanhgiang@gmail.com

Đang truy cập: 4
Hôm nay: 18
Tất cả: 31,916