VĂN HÓA-XÃ HỘI
Để hào khí Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 sống mãi
01/09/2023 09:53:00

Cách đây 78 năm, ngày 2/9/1945 tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã long trọng đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà - Nay là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đánh dấu bước ngoặt lịch sử dựng nước và giữ nước của nhân dân ta. Lần đầu tiên nhân dân Việt Nam đã đập tan xiềng xích nô nệ của thực dân đế quốc trong gần một thế kỷ và chế độ quân chủ chuyên quyền hàng nghìn năm, để lập nên nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam á - Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ, trở thành người dân một nước độc lập – tự do và dân chủ, một nhà nước kiểu mới của dân, do dân và vì dân.

Đảng ta từ một Đảng hoạt động bí mật trở thành Đảng cầm quyền, trực tiếp lãnh đạo nhân dân ta liên tục đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, mở ra kỷ nguyên mới Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Khẳng định thành tựu to lớn 78 năm qua, phải xem xét đặt nước ta trong bối cảnh chung của thế giới mới thấy nhà nước ta đã tỏ rõ bản lĩnh, năng lực tổ chức, quản lý năng động, linh hoạt, thấy được sự tài tình của Đảng ta trong việc đem lại không chỉ cơm no, áo ấm – mà là ăn ngon mặc đẹp và các tiện nghi, điều kiện sinh hoạt của người dân không ngừng được cải thiện ngày một cao hơn, ngày một nhiều hơn.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh ý nghĩa lớn lao của thành quả giành độc lập, giành chính quyền: “Nếu độc lập mà người dân không hưởng hạnh phúc thì độc lập, tự do chẳng có ý nghĩa gì”. Từ đó Người đã xớm đề ra những chủ trương để loại trừ những thói hư tật xấu của một bộ phận cán bộ trong bộ máy chính quyền làm cho nhân dân khinh ghét – Thể hiện rõ bản chất nhà nước của dân, do dân và vì dân. Thành quả lớn nhất có ý nghĩa sâu sắc nhất trong cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng là nhà nước đã chăm lo và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đưa nước ta ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội vào năm 1996.

Phát huy những thành quả cách mạng đã đạt được, trong xuốt những năm qua với sự quyết tâm cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã nhà đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực như phát triển kinh tế, văn hoá xã hội và an ninh quốc phòng. Các công trình công cộng như điện đường trường trạm được xây dựng kiên cố khang trang. Sự nghiệp y tế giáo dục đạt được nhiều thành tựu vượt trội, chất lượng giáo dục đại trà của cả ba trường được nâng lên rõ rệt. Công tác an ninh quốc phòng luôn được đảm bảo và giữ vững, tạo điều kiện cho nhân dân yên tâm phát triển kinh doanh, sản xuất phát triển kinh tế. Thu nhập bình quân đầu người hàng năm không ngừng được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo trong xã giảm theo từng năm. Xã nhà đã xoá được hết nhà tranh tre lứa lá, thay vào đó là nhà kiên cố khang trang. Các thiết chế văn hoá trên địa bàn không ngừng được đầu tư xây dựng, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân cả về vật chất và tinh thần. Nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng.

Ôn lại giai đoạn lịch sử vẻ vang của đất nước để chúng ta phát huy tinh thần vượt qua mọi khó khăn thách thức của cuộc cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2/9, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá giai đoạn hiện nay.

Chúng ta luôn tích cực chủ động nắm bắt thời cơ, đẩy lùi nguy cơ và thách thức trong đổi mới và hội nhập hiện nay – Chúng ta luôn quán triệt sâu sắc phương châm “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra và đã vận dụng thành công 78 năm qua. Phân tích, dự đoán nắm chắc và tận dụng thời cơ mang lại lợi ích to lớn cho quốc gia, cho cộng đồng, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp CNH – HĐH đất nước, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, phấn đấu vì dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, không ngừng hoàn thiện hệ thống chính trị. Đặc biệt quan tâm giải quyết tâm tư tình cảm của nhân dân, tạo niềm tin vững chắc cho nhân dân trong thực hiện quốc sách phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm một cách có hiệu quả.

Kỷ niệm 78 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2/9 chúng ta càng hiểu rõ quá trình lịch sử thực tiễn sâu sắc, nhận thức đầy đủ trách nhiệm của thế hệ sau trong việc vận dụng và phát triển những bài học kinh nghiệm quý báu đó, những tư tưởng mang tầm vóc vĩ đại của cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2/9 vào công cuộc đổi mới, đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước, biến tinh thần hào hùng của ngày Quốc khánh 2/9 thành hiện thực, Đảng bộ và nhân dân xã nhà tự giác góp sức mình bằng những việc làm thiết thực nhất, từ những việc làm nhỏ nhất, để chung tay xây dựng quê hương đất nước ngày một văn minh, hiện đại, xứng đáng niềm mong muốn của Bác Hồ kính yêu./.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3540
Trước & đúng hạn: 3540
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/11/2023 21:58:51)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH GIANG - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Vũ Đình Nguyễn -  Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0982.739.649

Email: ubnd.xathanhgiang@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 12
Tất cả: 35,732