CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 (Số liệu tính từ ngày 10/12/2022 đến ngày 09/6/2023)
14/06/2023 03:32:46
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3567
Trước & đúng hạn: 3567
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/11/2023 12:08:05)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH GIANG - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Vũ Đình Nguyễn -  Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0982.739.649

Email: ubnd.xathanhgiang@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 7
Tất cả: 35,739