CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
KẾ HOẠCH Kế hoạch Thực hiện quy trình liên thông điện tử đối 02 nhóm thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, Đăng ký thường trú, Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử, Xóa đăng ký thường trú, Hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai t
14/09/2023 06:55:42
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3567
Trước & đúng hạn: 3567
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/11/2023 10:18:42)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH GIANG - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Vũ Đình Nguyễn -  Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0982.739.649

Email: ubnd.xathanhgiang@gmail.com

Đang truy cập: 3
Hôm nay: 7
Tất cả: 35,739