THỰC HIỆN PHÁP LUẬT, CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH
Xã nhà tiến hành điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023.
14/10/2022 06:20:06

       Thực hiện Kế hoạch số 2693/KH-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2022 và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Thực hiện Kế hoạch số 2485/KH-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Miện về việc thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện Thanh Miện. Trong buổi chiều ngày 13/10/2022, UBND xã tổ chức hội nghị thông qua quyết định, kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên thực hiện công tác điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2023.

Về tham dự có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, TT HĐND, lãnh đạo UBND, trưởng các ban ngành đoàn thể, bí thư chi bộ trưởng 4 thôn đã về tham dự.

Công tác này nhằm xác định và lập danh sách hộ nghèo và hộ cận nghèo đến thời điểm cuối năm 2022, làm cơ sở thực hiện các chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo năm 2023.

Theo tiêu chí đề ra, đối với chuẩn nghèo khu vực nông thôn là các hộ có mức thu nhập bình quân từ 1.500.000 nghìn đồng/người/tháng trở xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. Mức chuẩn cận nghèo là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1.500.000 đồng trở xuống và thiếu hụt dưới 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản. Trong đó, các dịch vụ xã hội cơ bản bao gồm: Y tế; giáo dục; nhà ở; nước sinh hoạt và vệ sinh; thông tin. Các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản (12 chỉ số) gồm: Việc làm; người phụ thuộc trong hộ gia đình; dinh dưỡng; bảo hiểm y tế; trình độ giáo dục của người lớn; tỉnh trạng đi học của trẻ em; chất lượng nhà ở; diện tích nhà ở bình quân đầu người; nguồn nước sinh hoạt; nhà tiêu hợp vệ sinh; sử dụng dịch vụ viễn thông; phương tiện phục vụ tiếp cận thông tin.

Để việc điều tra, rà soát theo đúng kế hoạch, UBND xã Thanh Giang đã triển khai cụ thể kế hoạch đến cấp uỷ ban lãnh đạo 4 thôn trong xã để đồng loạt triển khai tổ chức thực hiện. Trong đó các thôn phải điều tra, rà soát tất cả các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông nghiệp có mức sống trung bình đảm bảo công khai dân chủ, sau đó gửi toàn bộ các văn bản và danh sách các hộ ra hội đồng chính sách xã tiếp tục xét duyệt hoàn thiện hồ sơ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2023.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 436
Trước & đúng hạn: 436
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:22/02/2024 13:27:48)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH GIANG - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Vũ Đình Nguyễn -  Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0982.739.649

Email: ubnd.xathanhgiang@gmail.com

Đang truy cập: 3
Hôm nay: 11
Tất cả: 37,817