TIN TỔNG HỢP KHÁC
Tin: xã nhà tích cực chuẩn bị cho công tác gieo cấy vụ mùa năm 2021.
09/06/2021 05:03:06

Trong thời gian này cùng với công tác thu hoạch lúa chiêm xuân xã nhà còn tích cực triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa 2021. vụ mùa năm nay, xã nhà tiếp tục gieo cấy tổng diện tích 318,6ha. Trong đó trà mùa sớm gieo cấy từ 10% diện tích, gồm các giống ngắn ngày như: Bắc thơm số 7, QR1, Q5, HN6, TBR279, ADI28,….Gieo cấy bằng 3 phương thức: Gieo mạ trên nền đất cứng và gieo mạ khay máy cấy, ngày gieo từ ngày 05/6 đến ngày 20/6, cấy từ ngày 15-30/6; gieo thẳng, ngày gieo từ ngày 20 - 25/6. Gieo cấy trên các trân vàn cao để gieo trồng các cây vụ đông sớm.

Trà trung gieo cấy từ 90% diện tích, gồm hai nhóm giống. Nhóm 1 gồm các giống: BTS7KBL, BTS 7, Nếp 87, Nếp 97, Q5, TBR 1, Hương biển 3, DQ 11, TBR 225, Thiên ưu 8, Đài thơm 8, HN 6…. gieo bằng 3 phương thức: Gieo mạ trên nền đất cứng, gieo mạ khay máy cấy ngày gieo từ ngày 15 - 25/6, gieo thẳng, ngày gieo từ ngày 25 - 30/6, ngày cấy từ ngày 25/6 - 5/7;. Gieo cấy trên các trân vàn cao, để gieo trồng cây vụ đông chính vụ và rau muộn. Nhóm hai: Gồm các giống nếp DT22, BC15, ĐN20. Gieo mạ dược, ngày gieo từ ngày 10 đến ngày 15/6, ngày cấy từ ngày 1-10/7; gieo cấy trên các trân vàn và vàn trũng. Đồng thời UBND xã cũng yêu cầu các hộ xã viên chuẩn bị giống dự phòng, phòng khi ngập úng mất lúa. Theo đó nếu mất lúa trong cuối tháng 7, đầu tháng 8 dùng các giống ngắn ngày Bắc thơm số 7, QR1, HN6 gieo mạ trên sân để cấy tái giá. Kết thúc gieo cấy trước ngày 10/8. Nếu mất lúa cuối tháng 8, đầu tháng 9 thì chuyển sang trồng cây khác.

Do tính gấp gáp liền kề của hai vụ chiêm mùa, cho nên UBND xã đã chỉ đạo cho HTX dịch vụ nông nghiệp tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tích cực thu hoạch nhanh các diện tích lúa đã chín còn lại nhằm khẩn trương giải phóng diện tích, điều tiết nước hợp lý tạo điều kiện cho các chủ máy cày làm đất thuận lợi, dược được ngẫu nhuyễn, phấn đấu gieo cấy vụ lúa mùa đảm bảo theo đúng kế hoạch đề ra.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 436
Trước & đúng hạn: 436
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:22/02/2024 03:58:36)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH GIANG - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Vũ Đình Nguyễn -  Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0982.739.649

Email: ubnd.xathanhgiang@gmail.com

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 3
Tất cả: 37,809